Koolist

Uudised

18.06.2018
Kontserdid Vana-Vigala mõisas
11.06.2018
12. juuni
Viimane koolipäev! Teenuse...
07.06.2018
Lõpuaktus
Kuulutus siin

Ajalugu

1687 - esimene kool Läänemaa
1833
- püstitas Boris von Uexküll Tõnumaa nõmme suure koolimaja 75 õpilase jaoks
1841
- avas Uexküll mõisas tütarlaste kooli, millel oli internaat
1853
- kolis mõisakool valla keskele Peru tallu
1920
- 1. mail asutas Eesti Riik Vana-Vigala mõisa põllutöökooli
1944
- 20. detsembril asutati Vigala Algkool raudteejaama lähedale Reiteri majja, mille omanik oli lahkunud Rootsi
1976
- kolis algkool Vana-Vigala mõisahoonesse, kust ametikool oli lahkunud uutesse ruumidesse
1989 - hakati klassikomplekte juurde tegema, sest peeti vajalikuks, et piirkonnas oleks 9-klassiline kool
1992
- murranguline aasta; kooli lisandus palju õpilasi ja õpetajaid Kivi-Vigalast
1994
- lõpetas I lend: 17 õpilastMõis vanasti
1995
- mõisahoone 220. aastapäeva tähistamine
1998
- võimla renoveerimine
1999
- katlamaja ümberehitamine automaatõliküttele
2001 - mänguväljakute avamine tõusva sporditähe Gerd Kanteri osavõtul
2003
- mõisa rõdu renoveerimine, õpilaskodu ja eelkutseõppe algus Vana-Vigalas
2004
- käivitus ainekabinettide süsteem, toimus Vigala Algkooli 60. aastapäeva tähistamine
2005
- lõpetas I eelkutse lend - 18 õpilast; algas osalemine külastusmängus "Unustatud mõisad"
2006 - erakordne aasta - kooli lõpetas kolm paralleeli üheksandaid klasse
2007 - mõisa juures avatakse mälestuskivi Vigala Hariduselu 320
2008
- tööd alustasid kasvatusraskustega õpilaste klassid
2009 - algas mõisahoone ulatuslik renoveerimine
2011 - alustas  tööd liitklass I + III


Koolijuhid läbi aastate:
Viisi Haljasmaa 1944-1947
Inna Laht 1947-1952
Virve Alliksalu 1952-1987, 1989-1992
Mare Kivi 1987-1989
Jaan Viska 1992-2003
Ain Keerup 2004- 2007
Margit Liira 2007 -

Õppealajuhatajatena on töötanud:
Jaan Viska 1990-1991
Alide Ljubomirova 1991-1995
Elle Redlich 1995-2000
Ell Rahnik 2000-2003
Meelis Välis 2003
Margit Liira 2000-2007
Marje Orav 2007 - 2015