Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Avaldus kooli astumiseks

Avaldus õpilaskodusse astumiseks

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Taotlus õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodu riiklikult toetatud kohale

 

1.klassi astumiseks vajaminevad dokumendid:

  1. avaldus kooli astumiseks
  2. koolivalmiduskaart
  3. tervisekaart
  4. õpilaspileti pilt
  5. koopia ID-kaardist(vanemal, lapsel) või koopia lapse sünnitõendist.

 

Avaldus kooli astumiseks

Avaldus õpilaskodusse astumiseks

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Taotlus õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodu riiklikult toetatud kohale

 

1.klassi astumiseks vajaminevad dokumendid:

  1. avaldus kooli astumiseks
  2. koolivalmiduskaart
  3. tervisekaart
  4. õpilaspileti pilt
  5. koopia ID-kaardist(vanemal, lapsel) või koopia lapse sünnitõendist.