Konkurss eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametikoha täitmiseks

Vana-Vigala Põhikool kuulutab välja konkursi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametikoha täitmiseks.

Tööaeg II ja III kooliastmes kuni 25 tundi nädalas. Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 18. novembriks vigala.pohikool@gmail.com

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktori kt. Margit Liira 5330 5966
Koduleht: www.vana-vigala.edu.ee