Koolipere

Uudised

18.06.2018
Kontserdid Vana-Vigala mõisas
11.06.2018
12. juuni
Viimane koolipäev! Teenuse...
07.06.2018
Lõpuaktus
Kuulutus siin

Õpetajad

Õpetajad:
Margit Liira - direktor
Krista Tõldmaker - 1. ja 2.klassi juhataja, kehaline kasvatus (6.-9. klassi T)
Krista Viibus - 4.klassi juhataja, õpiabi
Mare Kivi - 6.klassi juhataja, kunstiõpetus, õpilaskodu pedagoog
Raili Roosi - 3. ja 5.klassi juhataja, pikapäevarühma kasvataja
Silja Käär - 8.klassi juhataja, muusikaõpetus, arvutiõpetus (5. klass), eesti keel (7.-8.klass)
Eve Kärsna - eesti keel 9.klass
Hedi Maasikas - inglise keel
Alide Ljubomirova - ajalugu, vene keel, ühiskonnaõpetus 
Marje Orav - 7. klassi juhataja, matemaatika (3., 5.-9.klass)
Katri Aron - käsitöö
Jüri Nisumaa - kehaline kasvatus (1.-5. kl, 6.-9. klassi P)
Ilona Pappe - 9.klassi juhataja, geograafia, inimeseõpetus, sotsiaalpedagoog
Ott Jeeser - tööõpetus
Hillar Orav - füüsika, matemaatika (8K, 9K)
Meelis Välis - keemia
Tiina Kalda - loodusõpetus (7. klass), inimeseõpetus (8K), bioloogia

Eelkutseõppe klasside õpetajad:
Valdo Järv - 9K klassijuhataja
Kersti Ojavee - 8K klassijuhataja
Piret Leiumaa -  inglise keel
Ilona Pappe - geograafia
Ira Abel - vene keel
Silja Käär - muusikaõpetus
Tiina Loide - keemia
Mare Kivi - kunstiõpetus
Tiina Kalda - bioloogia, inimeseõpetus
Anne Viirma - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Hillar Orav - matemaatika
Jüri Nisumaa - kehaline kasvatus
Andres Kikas - tööõpetus