Töökuulutus

Vana-Vigala Põhikool

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks alates

17.augustist 2017

1)Õpilaskodu pedagoog-kasvataja (töö käitumisprobleemidega õpilaste klassidega)

2) Õpilaskodu öökasvataja

3) Huvijuht (0,55 ametikohta)

4) Poiste tööõpetuse õpetaja (7 tundi)

5) Vene keele õpetaja (13 tundi)

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 1.augustiks põhikooli kantseleisse või Vigala.pohikool@gmail.com

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira 5330 5966

www.vana-vigala.edu.ee