Vene keele õpetaja konkurss

Vigala valla Kivi-Vigala ja Vana-Vigala Põhikool kuulutavad välja konkurssi
Vene keele õpetaja
ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2016 (tööleasumisega 17.august).

Vigala valla põhikoolid asuvad teineteisest 12 km kaugusel. Töökoormus mõlemas koolis  on 13 tundi nädalas, kokku nädala koormus 26 tundi.

Täiendav info: Kivi-Vigala Põhikooli direktor Kristine Niit 5669 7670,
Vana-Vigala Põhikooli direktori kt. Margit Liira 5330 5966

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 1. augustiks
Kivikool50@gmail.com     vigala.pohikool@gmail.com