Ainekabinetid


Korrus

Klass

Ainekabinet

Õpetaja

I korrus 101 Keemia (E,T), füüsika (T) Tiina Loide, Meelis Välis
  102

kaminasaal, pikapäevarühm

Raili Roosi
  Vasak tiib tööõpetus Andres Kikas
II korrus 201 I klass Anneli Ülemaante
  202 II klass Krista Tõldmaker
  203 III klass Krista Viibus
  204 matemaatika Marje Orav
  205 inglise keel, vene keel Ivika Priidel
  206  IV–V klass Raili Roosi
  207 eesti keel, kirjandus Silja Käär
  208 kunst(E), käsitöö(T), bioloogia, loodusõp

Kaia Kullamaa Edith Alasi
Tiina Kalda

  209 ajalugu, ühiskond  Anne Viirma
  210 juturuum  
  211

inimeseõpetus, geograafia

Silja Sepp
  212 vene keel, geograafia Ilona Pappe
  213 muusika Silja Käär,
Aili Soonberg

Füüsika tunnid esmaspäeviti TTK-s – Meelis Välis

 


                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füüsika tunnid esmaspäeviti TTK-s – Meelis Välis

 


                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrus

Klass

Ainekabinet

Õpetaja

I korrus 101 Keemia (E,T), füüsika (T) Tiina Loide, Meelis Välis
  102

kaminasaal, pikapäevarühm

Raili Roosi
  Vasak tiib tööõpetus Andres Kikas
II korrus 201 I klass Anneli Ülemaante
  202 II klass Krista Tõldmaker
  203 III klass Krista Viibus
  204 matemaatika Marje Orav
  205 inglise keel, vene keel Ivika Priidel
  206  IV–V klass Raili Roosi
  207 eesti keel, kirjandus Silja Käär
  208 kunst(E), käsitöö(T), bioloogia, loodusõp

Kaia Kullamaa Edith Alasi
Tiina Kalda

  209 ajalugu, ühiskond  Anne Viirma
  210 juturuum  
  211

inimeseõpetus, geograafia

Silja Sepp
  212 vene keel, geograafia Ilona Pappe
  213 muusika Silja Käär,
Aili Soonberg