News

Konsultatsioonide ajad ja õppeülesannete jagamine 17. March admin

Õppeülesannete peamine jagamise koht on eKool
Konsultatsioonide aeg aineõpetajatega ja klassijuhatajaga kontakteerumiseks igal õppepäeval kell 10.00 - 15.00


Õppetöö toimub eelkõige eKooli kaudu. Õpetajad lisavad antud õppepäeva õpiülesanded eKooli hiljemalt kell 10.00. Õpetaja võib anda õpilastele ka mahuka ja mitmel õppepäeval lahendatava ülesande. Sel juhul on vastav info ka eKoolis.

Aineõpetaja on õpilastele ja lapsevanematele ainealasteks küsimusteks kättesaadav igal õppepäeval kell 10.00–15.00.

Klassijuhataja on õpilastele ja lapsevanematele kättesaadav muudeks koolielu puudutavateks küsimusteks igal õppepäeval kell 10.00–15.00. Vajadusel suunab klassijuhataja küsimuse edasi koolitöötajale, kelle pädevusse vastuse andmine kuulub.

Õppetöö toimub eelkõige eKooli kaudu. Õpetajad lisavad antud õppepäeva õpiülesanded eKooli hiljemalt kell 10.00. Õpetaja võib anda õpilastele ka mahuka ja mitmel õppepäeval lahendatava ülesande. Sel juhul on vastav info ka eKoolis.

Aineõpetaja on õpilastele ja lapsevanematele ainealasteks küsimusteks kättesaadav igal õppepäeval kell 10.00–15.00.

Klassijuhataja on õpilastele ja lapsevanematele kättesaadav muudeks koolielu puudutavateks küsimusteks igal õppepäeval kell 10.00–15.00. Vajadusel suunab klassijuhataja küsimuse edasi koolitöötajale, kelle pädevusse vastuse andmine kuulub.