Õppetöö

Ainekabinetid

Ainekabinetid                            Õpetajad

 

I korrus-    101- I klass                                     Mare Kivi  
                 102- kaminasaal, pikapäevarühm  Raili Roosi 
                 103- parandusõpe                          Krista Viibus

II korrus-   201- IV +VI klass                           Raili Roosi
                 202- II+ III klass                             Krista Tõldmaker
                 203- V klass                                   Krista Viibus
                 204- matemaatika                          Marje Orav
                 205- inglise keel                            Hedi Maasikas
                 206- raamatukogu                         Aili Soonberg
                 207- eesti keel, kirjandus              Silja Käär, Eve Kärsna
                 208- kunst, käsitöö                        Katri Aron
                         bioloogia                               Tiina Kalda 
                209- vene keel, ajalugu, ühisk.      Alide Ljubomirova
                                                                       Aili Soonberg 
                210- juturuum
                211- inglise keel                             Ivika Priidel
                212- inimeseõp, geograafia           Ilona Pappe   
                213 –  muusika                              Silja Käär

 

Keemia tunnid (Meelis Välis)
Kolmap. – 207
Neljap. – TTK-s
Füüsika tunnid (Hillar Orav)
Esmaspäev, neljapäev - TTK-s