Meie koolist

Missioon

Vana-Vigala Põhikooli missiooniks on aidata kaasa õpilaste igakülgsele võimetekohasele
arengule kujunemaks elukestvale õppimisele orienteeritud, elus toimetulevaiks, haritud ning
adekvaatse enesehinnanguga inimesteks.