Õppetöö

Õpetajad ja töötajad


Vana-Vigala Põhikooli õpetajad ja töötajad 2023/2024.õ.a.

 1. Margit Liira – direktor
 2. Anneli Ülemaante – 1.klassi juhataja, arvutiõpetus 1.- 5. ja 8. klass
 3. Krista Tõldmaker – 2. klassi juhataja, tantsuline liikumine 1.-5.kl
 4. Krista Viibus – 3.klassi juhataja, õpiabi
 5. Raili Roosi – 4.-5. klassi juhataja, pikapäevarühm
 6. Ivika Priidel – 6.klassi juhataja, inglise keel 3.-9. klass, vene keel 9.klass
 7. Nele Nisumaa – kehaline kasvatus 1.-9.klass (lapsehoolduspuhkusel, asendab Hannes Välis)
 8. Silja Käär – 8.klassi juhataja, eesti keel ja kirjandus 6.-9.kl, muusikaõpetus 4.-9.klass
 9. Ilona Pappe – 9.klassi juhataja, geograafia 8.-9.klass, vene keel 6.-8.klass, sotsiaalpedagoog
 10. Marje Orav – matemaatika 5.-9. klass
 11. Anne Viirma –  ajalugu, ühiskonnaõpetus
 12. Tiina Kalda – loodusõpetus 7. klass, bioloogia
 13. Edith Alasi – käsitöö 4-9.klassi tüdrukud
 14. Kaia Kullamaa – kunstiõpetus
 15. Tiina Loide – keemia 
 16. Meelis Välis – füüsika
 17. Hannes Välis – kehaline kasvatus 6.-9. klassi poisid
 18. Aili Soonberg – raamatukoguhoidja, muusika 1.-2.klass
 19. Andres Kikas – majandusjuhataja, tööõpetus 4.-9.klassi poisid
 20. Silja Sepp – õpilaskodu pedagoog, inimeseõpetus 5.-8.klass, loodusõpetus 6.klass, geograafia 7.klass
 21. Kati Kuldmaa – huvijuht, õpetaja abi
 22. Mari-Liis Lokkota – sekretär, õpetaja abi
 23. Kaili Kirsipuu – õpilaskodu kasvataja, 7. klassi juhataja
 24. Tõnu Mesila  – õpilaskodu kasvataja
 25. Viktoria Baranova – õpilaskodu kasvataja
 26. Pirje Kirs – õpilaskodu kasvataja
 27. Jaan Tann – õpilaskodu öökasvataja
 28. Lii Välis – nõustaja
 29. Anne Künnap – puhastusteenindaja
 30. Silva Paavel – puhastusteenindaja
 31. Valve Jaakson – puhastusteenindaja
 32. Olev Nisumaa – maadlustreener

Vana-Vigala Põhikooli õpetajad ja töötajad 2023/2024.õ.a.

 1. Margit Liira – direktor
 2. Anneli Ülemaante – 1.klassi juhataja, arvutiõpetus 1.- 5. ja 8. klass
 3. Krista Tõldmaker – 2. klassi juhataja, tantsuline liikumine 1.-5.kl
 4. Krista Viibus – 3.klassi juhataja, õpiabi
 5. Raili Roosi – 4.-5. klassi juhataja, pikapäevarühm
 6. Ivika Priidel – 6.klassi juhataja, inglise keel 3.-9.
klass, vene keel 9.klass
 • Nele Nisumaa – kehaline kasvatus 1.-9.klass (lapsehoolduspuhkusel, asendab Hannes Välis)
 • Silja Käär – 8.klassi juhataja, eesti keel ja kirjandus 6.-9.kl, muusikaõpetus 4.-9.klass
 • Ilona Pappe – 9.klassi juhataja, geograafia 8.-9.klass, vene keel 6.-8.klass, sotsiaalpedagoog
 • Marje Orav – matemaatika 5.-9. klass
 • Anne Viirma –  ajalugu, ühiskonnaõpetus
 • Tiina Kalda – loodusõpetus 7. klass, bioloogia
 • Edith Alasi – käsitöö 4-9.klassi tüdrukud
 • Kaia Kullamaa – kunstiõpetus
 • Tiina Loide – keemia 
 • Meelis Välis – füüsika
 • Hannes Välis – kehaline kasvatus 6.-9. klassi poisid
 • Aili Soonberg – raamatukoguhoidja, muusika 1.-2.klass
 • Andres Kikas – majandusjuhataja, tööõpetus 4.-9.klassi poisid
 • Silja Sepp – õpilaskodu pedagoog, inimeseõpetus 5.-8.klass, loodusõpetus 6.klass, geograafia 7.klass
 • Kati Kuldmaa – huvijuht, õpetaja abi
 • Mari-Liis Lokkota – sekretär, õpetaja abi
 • Kaili Kirsipuu – õpilaskodu kasvataja, 7. klassi juhataja
 • Tõnu Mesila  – õpilaskodu kasvataja
 • Viktoria Baranova – õpilaskodu kasvataja
 • Pirje Kirs – õpilaskodu kasvataja
 • Jaan Tann – õpilaskodu öökasvataja
 • Lii Välis – nõustaja
 • Anne Künnap – puhastusteenindaja
 • Silva Paavel – puhastusteenindaja
 • Valve Jaakson – puhastusteenindaja
 • Olev Nisumaa – maadlustreener