Meie koolist

Põhiväärtused


Vana-Vigala Põhikooli põhiväärtused on:

· avatud
· laste vajadusi arvestav
· võimalusi pakkuv
· meeskonnatööd hindav
· omanäoline
· kultuuripärandit väärtustav
· koostöövalmis
· töökasvatust hindav
· ümbrust väärtustav

Vana-Vigala Põhikooli põhiväärtused on:

· avatud
· laste vajadusi arvestav
· võimalusi pakkuv
· meeskonnatööd hindav
· omanäoline
· kultuuripärandit väärtustav
· koostöövalmis
· töökasvatust hindav
· ümbrust väärtustav