Meie koolist

Visioon


Vana-Vigala Põhikool on kool, mis on avatud kõigile õppimishimulistele noortele, ka neile,
kellel erinevatel põhjustel koolitee katkenud. Kõigil on õigus uuele võimalusele, kui nende
soov on siiras.
 

Meie kool kasvatab kultuurilembeseid ja oma kodukohta armastavaid inimesi, kes oskavad
kohaneda kiiresti muutuvates ühiskonnaoludes ning seejuures oskavad arvestada ka
neid ümbritsevate inimestega.
 

Vana-Vigala Põhikoolil on oluline koht Vigala hariduselu kujundamisel ja elluviimisel.

Vana-Vigala Põhikool on kool, mis on avatud kõigile õppimishimulistele noortele, ka neile,
kellel erinevatel põhjustel koolitee katkenud. Kõigil on õigus uuele võimalusele, kui nende
soov on siiras.
 

Meie kool kasvatab kultuurilembeseid ja oma kodukohta armastavaid inimesi, kes oskavad
kohaneda kiiresti muutuvates ühiskonnaoludes ning seejuures oskavad arvestada ka
neid ümbritsevate inimestega.
 

Vana-Vigala Põhikoolil on oluline koht Vigala hariduselu kujundamisel ja elluviimisel.