Новости

Töökuulutus 20. июня admin

Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool
kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks
alates 1.septembrist 2019 (tööleasumisega 21.august).


vene keele õpetaja – 13 tundi

inglise keele õpetaja – 6 tundi (käitumisprobleemidega õpilaste klassidele)

käsitööõpetaja – 8 tundi

kunstiõpetaja – 6 tundi

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 28. juuniks 2019

vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira
tel 5330 5966

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee

vene keele õpetaja – 13 tundi

inglise keele õpetaja – 6 tundi (käitumisprobleemidega õpilaste klassidele)

käsitööõpetaja – 8 tundi

kunstiõpetaja – 6 tundi

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 28. juuniks 2019

vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira
tel 5330 5966

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee