Meie koolist

Missioon


Vana-Vigala Põhikooli missiooniks on aidata kaasa õpilaste igakülgsele võimetekohasele
arengule kujunemaks elukestvale õppimisele orienteeritud, elus toimetulevaiks, haritud ning
adekvaatse enesehinnanguga inimesteks.
Vana-Vigala Põhikooli missiooniks on aidata kaasa õpilaste igakülgsele võimetekohasele
arengule kujunemaks elukestvale õppimisele orienteeritud, elus toimetulevaiks, haritud ning
adekvaatse enesehinnanguga inimesteks.