Meie koolist

Ajalugu

Vana-Vigala Põhikool on mõisakool ning väärtustab oma ajaloolist pärandit ja õpetab õpilasi hindama seda väärikat keskkonda. Paremaks väärtustamiseks on osaletud alates 2005.aastast mõisakoolide külastusmängus “Unustatud Mõisad”, samuti Mõisakoolide Ühenduse poolt pakutavates koolitusprogrammides.  Kool on Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige.

Alates 2003/2004 õppeaastast on Vana-Vigala Põhikooli struktuuriüksusena käigus õpilaskodu. Õpilaskodu asub vastremonditud ruumides, mis on tasuta kasutamiseks antud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli poolt.  Õpilaskodus on kohti 44 õpilasele.  Alates 2003.aasta sügisest on Vana-Vigala PK koostöös Vana-Vigala TTK-ga koolitanud koolikohustusliku ea ületanud põhikooli poolelijätnud õpilasi. Alates 2007/2008 õppeaastast on lisandunud ka käitumisprobleemidega õpilaste klassid. Vana-Vigala TTK juures läbivad nad kutsealase koolituse, mille lõppedes omandavad puidukäsitöölise kutsetunnistuse. Need klassid on mõeldud noortele, kellel on oht sattuda koolikohustuse katkemise teele ning kelle haridustee jätkumiseks on neile kasulik keskkonna ja kooli vahetus.  Käitumisprobleemidega õpilaste õppetöö toimub suures osas Vana-Vigala TTK ruumides. Nimetatud klasside koondnimetus on “eelkutseklassid”.