Õppetöö

Vaheajad, eksamid


2023/2024 õppeaasta koolivaheajad

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:


1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Allikas https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003?leiaKehtiv

Trimestrid 2023/2024

I trimester - 01.09 - 26.11.2023
II trimester - 27.11- 10.03.2024
III trimester - 11.03 - 12.06.2024

Tasemetööd 2023/2024

4. klass

matemaatika (kirjalik) – 12.10–13.10.2023; 16.10–17.10.2023

eesti keel – 20.09–22.09.2023

loodusõpetus (kirjalik) – 25.09–27.09.2023

7. klass

matemaatika (kirjalik) – 17.10–20.10.2023

eesti keel  – 18.09–20.09.2023

loodusõpetus (kirjalik) – 27.09–29.09.2023

Inglise keel – 31.10–03.11.2023

 

Lõpueksamid 2024

eesti keel – 31.05.2024 (reede)

matemaatika – 06.06.2024 (neljapäev)

valikeksam – 12.06.2024 (kolmapäev)

(vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel)

valikeksam inglise keel (suuline) – 12.06–14.06.2024.
 

 

 

 

2023/2024 õppeaasta koolivaheajad

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:


1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Allikas https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003?leiaKehtiv

Trimestrid 2023/2024

I trimester - 01.09 - 26.11.2023
II trimester - 27.11- 10.03.2024
III trimester - 11.03 - 12.06.2024

Tasemetööd 2023/2024

4. klass

matemaatika (kirjalik) – 12.10–13.10.2023; 16.10–17.10.2023

eesti keel – 20.09–22.09.2023

loodusõpetus (kirjalik) – 25.09–27.09.2023

7. klass

matemaatika (kirjalik) – 17.10–20.10.2023

eesti keel  – 18.09–20.09.2023

loodusõpetus (kirjalik) – 27.09–29.09.2023

Inglise keel – 31.10–03.11.2023

 

Lõpueksamid 2024

eesti keel – 31.05.2024 (reede)

matemaatika – 06.06.2024 (neljapäev)

valikeksam – 12.06.2024 (kolmapäev)

(vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel)

valikeksam inglise keel (suuline) – 12.06–14.06.2024.